"Stuur je leven met SERVO!"
(68 jaar, medicus, SERVO-training herfst 2018)"SERVO biedt krachtige onderbouwde en haalbare technieken om je eigen menszijn maximaal te ontplooien, zonder in het verleden te blijven hangen."
(57 jaar, advocaat, SERVO-training lente 2018)

AGENDA EN INSCHRIJVINGEN
We hebben twee versies (in het Nederlands).


1. De 'Economy Plus' training is een webinar-cyclus gespreid over vijf uren in een periode van twee weken. Het is een 'light'-versie van onze grondigere training ('Business Pro'). Deze training wordt georganiseerd in samenwerking met Intersentia (België).

Deze training is in België erkend door de Orde van Vlaamse Balies voor 5 punten.

--> Meer informatie en inschrijven hier.


2. Een 'Business Pro' training, in samenwerking met diverse organisaties (België/Nederland), in beperkte groepen die specifiek gericht is op de 'zeer intense professional' zoals bv. vrije beroepers (advocaten, notarissen, accountants, bedrijfsrevisoren, medici,...), management, bedrijfsjuristen, academici, topambtenaren, magistraten, ondernemers, politici en iedereen die zich geroepen voelt...  

Deze training is gespreid over (minstens) twee dagen met enkele weken tussen en leert de SERVO-principes en oefeneningen op intense wijze.

Deze versie is in België via Intersentia erkend voor 9 punten permanente vorming door de Orde van Vlaamse Balies en via KNOPSPublishing voor 10 punten door de Nationale Kamer van Notarissen (nr 33732)

In Nederland kent de Nederlandse Orde van Advocaten en Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie telkens 10 punten toe.

--> Meer informatie en inschrijven in de Business Pro training hier.


Wij verzorgen voor bedrijven en organisaties ook graag een 'in-house' presentatie. Contacteer ons hiervoor a.u.b. via jk@servo-training.be 

"Dankzij SERVO verspil ik geen energie meer aan zorgen maken over dingen die ik toch niet kan veranderen."
(35 jaar, advocaat, SERVO-training herfst 2018)

"Super, 'lifechanging'" (56 jaar, magistrate, SERVO-training winter 2019-2020)


Als je vragen hebt over de inhoud van onze trainingen, zend dan a.u.b. een e-mail aan jk@servo-training.be
   Servo Helder Groeien